Google

Translate blog

måndag 7 november 2011

Nu börjar forskare intressera sig för fas 3 o utförsäkringens följder. Nedläggningen av arbetsmarknadsinstitutet försende dock forskningen i många år enligt alliansens agenda.

Redan nu börjar forskare intressera sig för hur Sveriges stigmatiserade lever och har upplevt skammen av att genom vår regim bli segregerade i sitt människovärde mm.

Nu har det gått några år sedan Alliansens segregation av människor - som inte lyckats få arbete eller är sjuka - förverkligades.

Nu kan en forskning göras som - om den når allmänheten när väl resultatet är klart - kanske kan få fler att reagera och därmed, empatiskt och solidariskt, rösta bort den grymma regims ideologi vi accepterat för att få moroten jobbskatteavdrag.

Vi har inte sett resultatet av forskningen. Denna tar tid. Men om den inte blir köpt av allianstrogna för att bekräfta deras politik utan är objektiv kommer resultatet med största sannolikhet bli att Sverige har blivit ett mycket mer segregerat samhälle än vad det varit på många årtionden.

Det vet vi alla, men hur de segregerade möter detta vet vi inte. Säkert finns många som anser att de får skylla sig själva, indoktrineringen från alliansen är just detta, en indoktrinering av att de som är sjuka och arbetslösa får skylla sig själva om de inte arbetar. Självmorden ökar därför bland de utförsäkrade då dessa tror att felet finns hos dem själva och inte hos alliansens ideologi - eller rättare sagt idioti.

Nedläggningen av arbetslivsinstitutet vilka forskade om arbetslivet sågs omedelbart vid alliansens matövertagande som en fara då där kunde komma forskningsresultat som visade på stigmatiseringen inom området arbete inte arbete. Därför lades detta institut omedelbart ned.

Men nu har äntligen forskare från annat håll kommit igång ändå utanför denna nedlagda myndighet. Bäva må Alliansen för framtiden.