Google

Translate blog

tisdag 10 september 2013

Svenska folket har inget att frukta efter 2014 - de då genomförda fem jobbskatteavdragen kommer att finnas kvar. Fördomarna mot arbetslösa och fas 3 maximerat.Citat: Ändå deklarerade Magdalena Andersson i början av sommaren att Socialdemokraterna ­inte tänker gå till val på att ta tillbaka ens den kommande skattesänkningen. Partiet planerar att protestera men sedan uppgivet acceptera, precis som de senaste sju åren. Slut citat.

Svenska folket har en enda prioriterad fråga nu som alltid historiskt. Att betala så lite skatt som möjligt. Att sedan vård, skola och omsorg blir sämre ser de flesta inte som ett samband med lägre skatter.

De ser skatter som något i första hand andra ska betala!

Numera har även staten genom sitt fördomsspridande bekräftat det många svenskar trott på genom generationer. Att arbetslösa är lata och skulle kunna få ett arbete och en arbetsgivare som betalade dem avtalsenlig lön - om de bara sökte ett arbete…
Många tror nämligen att det handlar om att söka arbete och när så sker får personen ett.

Även regeringen tror detta och inför nu ett system där man ska överhopa trilskande arbetsgivare med ansökningar från arbetssökande - oberoende av om de har lediga arbetsuppgifter eller inte!

1 september blev startskottet - bäva månde Sveriges arbetsgivare. Arbetslösa ska då - alla 100000- tusentals - sända in så många cv de hinner eller orkar med varje månad, ju större antal desto bättre. Kontroll att så verkligen sker gör kontrollorganisationen före detta arbetsförmedlingen.

Även detta görs för att bekräfta fördomsspridandet från alliansen att arbetssökande inte söker arbete om de inte tvingas till detta och självklart ser då de med arbete ner på dessa ”slöa” arbetslösa som inget gör utan tvång.

Fördomskapandet har lyckats och självklart anser då de med arbete att det är självklart att de som arbetar ska ha jobbskatteavdrag på jobbskatteavdrag medan de arbetslösa ska få mindre och mindre för varje år att leva på, så de frivilligt söker ett arbete och börjar arbeta och få lön.


Sverige har blivit ett samhälle av fördomar och tro utan vetande. Man litar blint på ledaren för fördomsspridandet, Reinfeldt…

Inga kommentarer: