Google

Translate blog

tisdag 5 november 2013

MUF tror att arbetssökandes antal i dag är en framgång för de som nu blivit sökande. Fredrik Reinfeldt skryter om sin samhällsförändring av fler arbetssökande, allt till ekonomisk försämring för dessa.Citat: – Tittar man på helheten och det vi gick till val på 2006 så har det gett enorma resultat. Det är hundratusentals människor som har gått från utanförskap till arbetsmarknaden.  Men problemet är att framförallt ungdomar ställs vid sidan av och fortsatt har väldigt svårt att komma i, säger MUF:s ordförande Erik Bengtzboe. Slut citat.

I det som kallas arbetslinjen har det blivit fler arbetssökande sedan 2006. Detta genom utslagning och utförsäkring från förtidspensionssystemet. Men vad som inte nämns är att dessa även fått en mycket sämre ekonomi, genom att som sjuka försäkras ut till - i de flesta fall - socialbidragsberoende.

Att hundratusentals andra fått arbete är en lögn!

Vad som borde beskrivas är istället att den faktiska arbetslösheten har ökat.
Den är högre idag än 2006. Detta genom att fler blivit arbetssökande och  det är inget att skryta med, i många fall är det ekonomisk misär bakom de flesta arbetssökande idag.

Arbetslösa som varit långtidsarbetslösa tidigare än 2006 är i de flesta fall det fortfarande. Skillnaden är att idag är a-kassan på samma nivå som 2002 med en sänkning på 15 % till de mest behövande, de långtidsarbetslösa.

FAS 3 finns kvar till nytta enbart för anordnare som i många fall hittat en guldgruva här där de fått möjlighet att förvara så många fas 3are som möjligt.

MUF vill privatisera AF, visst, så får vi samma kaos som med jobbcoaching firmorna.  Lekstugor för vuxna!

Jobbpenning talas det om, ja, till vem?! Den arbetslösa när denne söker arbete eller till en arbetsförmedlare som utför kufiska uppgifter som att kontrollera den arbetslösas jobbsökeri?!

Varför inte ge arbetsförmedlare en bonus istället, när de får in en arbetslös på en arbetsplats utan arbetsmarknadsstöd i form av bidrag, som särskilt anställningsstöd, praktik, nystartsjobb eller fas 3 dumheter?


Till slut skrytet från Fredrik Reinfeldt efter det att han nu segregerat samhället i de med och de utan arbete ekonomiskt.


Citat: Ja, i den meningen att vi med stor marginal är det största partiet i en regeringskoalition och har ansvar för breda delar av statsförvaltningen och det som påverkar samhällslivet, säger Reinfeldt.  Slut citat.

Det värsta är att karlen tror på allvar att han gjort något som är bra genom att skapa en segregation ekonomiskt, vilken inte bara finns,  utan accelererar med nya jobbskatteavdrag och vägran att se inflationen och basbeloppshöjningars nödvändighet, om inte denna acceleration av utanförskap ska öka än mer!

Att bli jobbsökare innebär inte minskat utanförskap, Fredrik Reinfeldt.
Minskat utanförskap är att kunna leva utan ekonomiska problem även som sjuk eller arbetssökande och att som frisk få ett arbete!

Här har du misslyckats katastrofalt!

Men du kan tyvärr inte se att arbetssökeri inte är ett minskat utanförskap, därför ser du samhällsförändringen som ”arbetslinje” utan förbarmande med vad den innebär för den sjuka eller arbetssökande.
Inga kommentarer: