Google

Translate blog

söndag 5 september 2010

Så många döda i haven genom historien, men ses syner här?

Så många tragiska händelser har skett på haven i alla tider. Men har dykare i haven någonsin sett spöksyner under vattnen vid dykningar på katastrofplatser?

På land är jag övertygad om det, jag skrev bla den 5 augusti;
Spöksyner och ljud finns. Jag har själv upplevt detta. Jag upprepar gärna min övertygelse om detta. Det är att i ett visst avslappnat tillstånd på en viss plats där något tragiskt en gång hänt kan man uppleva detta i syner, ljud eller beröring. Händelsen spelas upp som ur en film med vissa sekvenser som man upplever. Den finns i atmosfären och kan upprepas när en känslig avslappnad person finns nära händelsens centrum. Kanske även tid klockmässigt och datum har betydelse i detta fall.
Men det är inget levande där. Det är en filmsekvens på en plats enkelt uttryckt som spelas upp. Inga spöken finns utan enbart frustrerade känslor som gjort ett avtryck på platsen och som kan upplevas.

Om spöksyner finns eller har upplevts under vattenytan är för mig okänt. Spökskepp som flygande holländaren etc har upplevts, men det är ovanför vattenytan dessa setts.
Kanske ingen har upplevt något under ytan. Isåfall borde min teori stämma, enbart på land. Under vattnet finns inga tragiska platser där en återerinring kan upplevas. Kanske på grund av att vattnet hela tiden förnyas vid en plats. Det finns inget som kan spelas upp på platsen så länge detta är omgivet av vatten.

Däremot kan det kanske spelas upp enligt min teori, om föremålet, ex skeppet, tas upp på land och någon känslig person går ombord på detta. Men säkert är det inte, alla spår som kan spelas upp i en känslig persons upplevelseförmåga kan ha tvättats bort i havet. Har någon ex upplevt något på eller vid regalskeppet Vasa?