Google

Translate blog

lördag 13 maj 2017

Pulsarer vilka föryngrats (as) finns däruppe. Hur det kan gå till beskrivs nedan.


Pulsarer  är roterande neutronstjärnor vilka regelbundet sänder ut pulser av strålning inom skilda strålningsvåglängder.

En neutronstjärna är  en kollapsad stjärna i slutet av sin levnad vilken exploderat i en supernova för att sedan falla samman till en neutronstjärna och bli en pulsar.

 I det här fallet handlar detta inlägg om pulsar XB091D vilken finns i Andromeda-galaxen, vår granngalax och i en klotformig hop av stjärnor där vilken en gång kan ha varit en dvärggalax fångad in av den större galaxen.

 Ett 12 miljarder år gammalt kluster av stjärnor inget liknande gammalt kluster finns i Vintergatan.

Men en möjlig föryngring av pulsarer kan ske. Här verkar detta skett. XB091D har fångat in en vanlig stjärna och drar dess material till sig. En gloria runt pulsaren visar detta. Då pulsaren är starkt magnetisk fungerar processen troligast av den anledningen.

Detta har fått pulsaren till en långsamt roterande objekt, vilket pulsarer annars inte är istället är pulsarer snabbt roterande objekt..


Händelsen ovan skedde för enbart en miljon år sedan och är vad man vet en mycket ovanlig händelse. En pulsar som föryngrats över tid blev resultatet. Kan det bli en ny stjärna igen av detta objekt? Ingen vet men omöjligt är det inte.

Inga kommentarer: