Google

Translate blog

söndag 27 december 2015

Sedan ca 10 år tillbaks har astronomer försökt lösa mysteriet med ett slags snabba pulserade kosmiska radiovågor vilka kommer från slumpmässigt håll hela tiden.

Varifrån kommer dessa slumpmässigt utsända radiovågor  tusentals gånger varje dag?  Ingen vet men undersökning har pågått sedan de först upptäcktes 2007.

Att de kommer från avlägsna platser i universum är man nästan säker på. Men källan är okänd.

Funderingarna i dag är att det kan vara en slags jordbävningar på en avlägsen supernova vilken ger effekter av detta slag i en närbelägen stjärna varifrån sedan radiovågorna kommer.


Men det är bara funderingar ännu vet ingen utan teorierna flödar sedan snart 10 år. Men ovanstående teori är den som är populärast just nu. Om lösningen finns får framtida forskare svara på. Men de ger knappast upp om att lösa mysteriet.

Inga kommentarer: