Google

Translate blog

onsdag 18 september 2013

Expressen hyllar jobbskatteavdrag i segregationssyfte. Arbetsförmedlingen ger nytt förtroende till företag de först avskedat och fd generaldirektören förvånad över att arbetslösa tror de ska fåhjälp till arbete av arbetsförmedlingen.
Citat: Men såväl internationella som svenska studier visar att jobbskatteavdraget fungerar, allrahelst om det kombineras med sänkt a-kassa. Slut citat.

Utan något annat än ord utan referens påstår ledarskribenten att jobbskatteavdraget och sänkt a-kassa leder till arbete.

Detta är propaganda och ingen sanning ens ute i Europa då ingen jämförelse med hur det skulle gått annars kan finnas. Att ge människor sämre levnadsstandard ger inga fler arbeten. Arbetsgivare anställer efter behov eller om man har en affärsidé.

Ytterligare vinklad propaganda utan möjligheter att bevisa är följande löjeväckande uttalande från centerpartiets ekonom Martin Ådahl. Om man ska se siffran nedan som fler i arbete.

Citat: Alliansen har pressat ned utanförskapet med motsvarande nästan 200 000 personer, ett hyggligt resultat, i synnerhet som vi haft oavbruten kris i världen sedan 2008. Slut citat.

Men siffran ska ses som färre förtidspensionerade, personer som idag i många fall kommit tillbaks i sjukpenningssystemet eller som lever på anhöriga alternativt tagit sina liv i frustration eller blivit beroende av försörjningsstöd!

Antalet är skrämmande men troligen ligger de som utförsäkrats i siffror uppåt om man räknar med de som inte fått sjukersättning när de vägrat bli friskförklarade efter den stupstocksmodell staten bestämt. Men utanförskapet har fördjupats efter stupstocksdagen för majoriteten av dessa, om man inte ska se det som  att de blivit arbetssökande som brytning av utanförskapet. Något som inte ger arbete eller försörjning, utan än mer psykiskt och ekonomiskt utanförskap.

Men alla idiotuttalanden kommer nu för att locka väljare till alliansens valnatt 2014! Valfläsk kallas det…

Fd Generaldirektören för den myndighet som borde hjälpa arbetslösa till arbete istället för att kontrollera arbetssökandes rätt till a-kassa, uttalar sig lika barnsligt och får arbetssökande att häpna.

Citat: Hur kommer det sig att Arbetsförmedlingen har så låga förtroendesiffror bland allmänheten?
- Arbetssökande är relativt nöjda med oss, likaså arbetsgivarna. Men det finns en del åsikter bland dem som inte har med oss att göra. En annan aspekt är att människor som kommer till oss förväntar sig att få ett jobb. Men vi har inga arbeten i byrålådan. Slut citat.

Man förundrar sig att hon inte rakt ut säger att hennes uppdrag är att se till att arbetsförmedlingen ska kontrollera arbetssökandes rätt till ersättning i första hand, jobbsökeri får arbetssökande själva göra, med kontrollverktyget arbetsförmedlingen över sig så att de verkligen gör detta! Visserligen är hon omplacerad nu men inte för detta uttalande uppfattningen finns säkert kvar i arbetsförmedlingens ledning.

Arbetsförmedlingens uppgift är även att anställa jobbcoachingfirmor till stora pengar, uppdraget kommer från staten. Ett av de största blufföretagen - vilka inte heller hjälper arbetssökande till arbete - fick sitt avtal uppsagt, då mycket av arbetssökandes tid hos detta var lekis och dagis för vuxna och hade inget med att få arbete att göra.
Men snart fick företaget ett nytt förtroende av arbetsförmedlingen och ska fortsätta leka med arbetssökande. Namn: Personalstrategerna.

Citat: sticker det inte i ögonen att ett företag som misskött sig så illa att man måste häva avtalet får fortsatt förnyat förtroende?
– Jag kan förstå om man uppfattar det på det sättet men grundregeln är att företag har rätt att lämna anbud och bli utvärderade på samma premisser. Slut citat.

Vad gör då arbetsförmedlarna på arbetsförmedlingen?

Jo, som sagts ovan sköter administrationen om arbetssökande har rätt till ersättning från ex a-kassan vid arbetslöshet och att de söker anvisade arbeten eller söker arbeten överhuvudtaget. Plus att de är på plats på sina straffanstalter fas 3. En åtgärd de erbjuds sägs det men vad är alternativet är du inte till arbetsmarknadens (fas 3) förfogande ingen arbetslöshetsersättning inget försörjningsstöd.

Läs ovanstående fyra citerade artiklar och skräms över Sverige idag eller ändå bättre skäms över hur Sverige ser ut.

Vi måste få ett fungerande samhälle igen där människor inte segregeras ekonomiskt utan får hjälp till arbete vid arbetslöshet och inte kontrolleras som fångar vid arbetslösheten!


Och lika illa, behandlas som handlingsförlamade, ointelligenta, förståndshandikappade som ska sysselsättas med lek och stim av jobbcoachingfirmor eller placeras i fas 3 för att göra något som inte leder till en anställning!

Inga kommentarer: