Google

Translate blog

måndag 1 september 2008

FRA-lagen ska inte bekämpa terrorism eller brott. Vad ska den då användas till?


Vadstena var en kultur för sig. Här fanns ett stort bibliotek, man beräknar att ca 1500 volymer fanns innan de flesta skrifter skingrades med vinden efter reformationen.
Det var då Nordens största bibliotek.

Det var ett slutet bibliotek som inte kom allmänheten till del. Efter reformationen förföll klostret och pergamenten användes av rövande fogdar till räkenskapsomslag.

Dock lyckades ca 400 rullar klara sig efter att de transporterats till Stockholm på olika vägar och dessa finns i dag på kungliga biblioteket.

Vadstenaklostret och den heliga Birgitta är en mycket intressant svensk historisk epok.
Se sida http://birgitta.vadstena.se/

FRA-lagen i alla anda. Förslag om att avlyssningen inte ska ske mot svenskar har hörts och nu senast kom detta idiotiska uttalande av förre försvarsministern.
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=156860
Här ges klart besked om att Sverige ska samla underrättelsematerial från utländsk makt. Sverige ska bli en spioncentral med andra ord, samtidigt som vi nedmonterar vårt försvar.
Hur den ekvationen går ihop kan man fråga sig. Men att det i Sverige i dag finns en regering som misstänker sina egna medborgare som bidragsfuskare och parasiter vet vi. Vad vi nu måste acceptera är att denna regering även misstänker andra stater som säkerhetsrisker för Sverige och därmed ska bedriva avlyssning av främmande makters informationsflöden. Gammal sovjetisk avlyssningsmetodideologi och misstänksamhet har tagits över av Sverige.
Till slut säger Odenberg det dummaste jag på länge hört av en politiker:

”FRA inte ska bekämpa brott, utan samla på underrättelseinformation, menar
Mikael Odenberg.”

Vad ska man ha materialet till om det inte är för att det i materialet kan finnas något som är brottsligt?
Ska det vara för att ha påtryckningsmedel mot främmande makt?
Ska det vara material som kan säljas till annan makt?
Odenberg säger ovan att det inte är material som ska användas till att bekämpa brott och då är tankarna på att det ska användas för terroristbekämpning inget som har med FRA-lagen att göra.

FRA-lagen har inte tillkommit för att bekämpa terrorism eller brott utan för underrättelsetjänstens tillgångar.
Men vilkens underrättelsetjänst och hur ska materialet användas?
Här finns inget svar för allmänheten.
Vad döljs och varför?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vad ska materialet användas till?
Att få en bättre förståelse av omvärlden naturligtvis. Både för utrikespolitiska och försvarspolitiska ändamål.

Är den inte bättre att rikta kritiken mot metoderna än syftet?

Rolf sa...

Tveksamt om jag tror på det. Vi gör just nu samma sak försvarspolitikst som ci gjorde under 1930-talet Nedmonterar ett starkt försvar. Hade FRA-lagen varit för att hålla koll på säkerheten omkring oss hade det varit lämpligare att börja med det innan vi började med nedmontering av försvaret. Det stämmer inte att vi ska ha lagen för egna försvarspolitiska syften. Därmed inte sagt att den kan användas för andra makters syften och då troligen Nato eller USA:s