Google

Translate blog

fredag 2 januari 2009

Låt eliten bli ministrar i alla regeringar
Läser att USA nu får en av de bäst kvalificerade energiministrarna som vår tid kan uppbringa nobelpristagaren Steven ChuDetta är bra och jag skulle precis som Platon en gång regeringar bestod av gräddan av intelligens och kunskap i det land som de finns i. I slutändan vore en världsregering målet med intelligentian av mänskligheten experterna som ministrar. Ja något slag av psykologiskt test borde de dock först genomgå så vi slapp supersmarta psykopater på tronen. Visserligen finns säkert många psykopater och egoister redan i många regeringar. Men det är skillnad på en galning med medelmåttig intelligens än med superintelligens. Men annars är jag övertygad om att ex nobelpristagare ex är bäst lämpade att styra vår värld.

Olof Acrel

var vår främste kirurg under 1700-talet. Han började sin karriär med att studera till fältskär i Stockholm och kirurgi i Göttingen.

Han kom att agera i franska armen som överkirurg vid fältsjukhuset i Lauterburg.

Här fick han en stor kirurgisk erfarenhet bland krigsskadade. Därefter flyttade han tillbaks till Stockholm och öppnade en praktik i fältskär.

Han skrev en del kirurgiska skrifter som exempelvis ”Utförlig förklaring om friska sårs egenskaper”. Han var mycket intresserad av sårlära.

Hans andra skrift som blev uppmärksammad var en skrift som heter ”Chirurgiske händelser” här tar han upp människokroppen i sin helhet sett ur en kirurgs synfält.

Hans instrument förlossningsstänger, brännjärn, trepaneringsinstrument mm var svensktillverkade av en smidesdirektör Schröderstierna.

Inga kommentarer: