Google

Translate blog

torsdag 13 december 2012

Kan fas 3 are leva på ca 8000 kr i månaden på att arbeta så kan alla!


Dela på jobben.  Det är en omöjlighet att leva utefter en doktrin som säger att det finns möjligheter till arbete för alla enligt nuvarande regler på arbetsmarknaden. Vi lever inte på 1950-80 talet.

Rationaliseringar har tagit bort mångtusenden arbetsuppgifter och befolkningen har ökat, kvinnor kommit ut på arbetsmarknaden och likväl sitter Borg o fantiserar om en arbetslinje som misslyckats totalt när det gäller arbetslösheten!

Istället har den segregerat arbetslösa ekonomiskt och kastat in de långtidsarbetslösa i meningslöshetens fas 3 där gratisarbete frodas och arbetsgivare inte bara får betalt för det som produceras av dessa, utan även som extra inkomst får 5000 kr skattefritt per fas 3 are!

Fas 3 are som högst har ca 12 000 kr brutto att leva på i månaden och inte får ett öre i jobbskatteavdrag - fast de arbetar! Men vars arbete kallas sysselsättning för att kringgå jobbskatteavdrag och kunna ge arbetsgivaren - som nu ska kallas anordnare – en extrainkomst på bekostnad av fas 3arnas möjlighet till ett anständigt liv.

Citat: Vi behöver tänka nytt när det gäller idén att skapa jobb. Ständig effektivisering gör att antalet arbetstillfällen minskar. Vi bör våga trappa ned, dela på de jobb som finns och skapa mer ledig tid – för samhället och en hållbar miljö. Det skriver docent Christer Sanne som nyligen utkommit med en rapport från Naturvårdsverket. Slut citat.
Detta som sägs här är moget och riktigt och inte fantasi och science fictionartat som Borg förespråkar inom arbetsmarknaden.
Borg är inte dum, utan smart så det förslår. Han som ovanstående vet att det aldrig kan skapas jobb utefter doktrinen rationalisering och befolkningsökning. Istället önskar han, som medlem i alliansen, konkurrens om jobb och ett utökat klassamhälle.
SAS-personalen har gått med på att sänka sin lön för att behålla arbetet. Inte svälter de för detta.

Inga kommentarer: