Google

Translate blog

onsdag 16 september 2020

Vad är verklighet och finns den.

 


Om ett träd faller i en skog och ingen är där för att höra det uppstår då  ett ljud? Kanske inte säger vissa.

Men om någon är där för att höra det? Ja självklart hör någon det då eller hur? Men detta antagande kan vara fel.

Det har hittats en ny paradox inom kvantmekaniken. Kvantmekaniken är en av våra två mest fundamentala vetenskapliga teorier tillsammans med Einsteins relativitetsteori – som kastar tvivel på något av det som vi anser sunda förnuftidéer om den fysiska verkligheten.

Verkligheten har sedan 1700-talet diskuterats inom filosofin innan någon hört talas om kvantmekaniken. Då var det George Berkley(1685-1753)  som diskuterade frågan om något existerade innan någon såg eller hörde det på plats.  Han ansåg att  verkligheten existerar enbart om det finns ett medvetande som upplever en händelse, om någon observerar en händelse händer den annars har inget skett.

Människan har möjligheter till fria val eller åtminstone, statistiskt slumpmässiga val.

Ett val som görs på ett ställe kan inte omedelbart påverka en avlägsen händelse.

Detta är intuitiva idéer och något allmänt som troddes på även av fysiker. Men ny forskning, publicerad i Nature Physics visar att det inte är sant inte då händelser sker på kvantnivå. Kvantmekanik fungerar mycket bra för att beskriva beteendet hos små föremål, såsom atomer eller partiklar av ljus (fotoner). Men beteendet är mycket udda mot vad vi ser som självklart och inlärt.

 

I många fall ger kvantteorin inte bestämda svar på frågor som "var är denna partikel just nu?" Istället ger det bara sannolikheter för var partikeln kan hittas när den observeras.

 

För Niels Bohr en av grundarna av kvantteorin för ett sekel sedan visar att vi saknar information då fysiska egenskaper som "position" egentligen inte existerar förrän de mäts. Läs mer om kvantmekanikens senaste rön här. Det är fascinerande och svårt att acceptera.  Läs sedan om också om Schrödingers katt Vilket även är ett tankeexperiment som är svårt att ta till sig.

Bild från pikist.com

Inga kommentarer: