Google

Translate blog

söndag 19 juli 2009

Frihetsbegreppet, ett försök att förklara vad det är och innebär.


Vad är ett begrepp? Ett ord som har en bestämd betydelse. Men har det samma betydelse för alla?

Begreppet är analyserat och förklarat i detalj när det gäller hur det används i en vetenskaplig rapport eller en avhandling.

Men vilken betydelse lägger en människa från olika bakgrunder i samma begrepp? Här råder kaos.

Samma begrepp kan ha motsatt betydelse för olika människor.

Jag tar enbart upp ett här men det finns lika många begrepp som betyder olika för olika människor som det finns ord av en viss klass.

Se på begreppet frihet. För många betyder det att man är oberoende och kan välja mellan olika alternativ. För andra att det innebär att gränslöst kunna köpa vad som faller personen in. Men den friheten innebär obegränsat av kapital.

Det kan även betyda frihet från att arbeta för andra människor. Men detta fodrar även kapital eller att man är egenföretagare.

Medan andra ser frihet som att ha ett arbete och få en lön som gör att man är oberoende av allmosor och kan köpa det den arbetslöse inte kan.

Frihet har olika betydelser för alla och det har skiftat även över tid vad innebörden varit.

Fundera vidare och snart förstår var och en hur förvirrande begreppen kan vara och hur självklart det då är med en begreppsförklaring (hur det använts) i avhandlingar etc. för att få en text förklarad som den ämnats.