Google

Translate blog

fredag 7 augusti 2009

Hur upplever du din verklighet och är den bara din konstruktion eller är den någon annans?


Har din verklighetsuppfattning blivit till utefter arv och uppväxtmiljö? Är det samma verklighet vi alla upplever eller skapar varje människa sin verklighet utefter sina arvsanlag och sin miljö?

Jag påstår absolut att det sistnämnda är sanning. Det finns lika många verklighetsuppfattningar som människor och var och ens uppfattning förändras efter tid påverkat av personens upplevelser.

Men då kommer frågan hur kan då så många organisera sig i ett parti eller en organisation?

Jo, alla i en organisation är olika personligheter med olikartad verklighetsuppfattning men som ändå delar åsikter med andra personer och därför kan samarbeta i ett parti eller annan slag av organisation. Men även här finns de som hoppar av eller enbart är med för att det är tryggt.

Ingen tycker exakt samma som sin partivän i ett parti. Även här är alla olika därför behövs ett politiskt program som ska röstas igenom och även partipiskan. Man delar en ideologi, oftast, men denna är vid. Detaljerna däremot kan uppfattas olika beroende på vem man är.

Men likväl förstår man att för att förändra måste man samarbeta. I det stora hela den övergripande ideologin kan man acceptera i en organisation som fungerar även om man kan vara osams om detaljer.

Människan är ett samarbetsdjur och gruppdjur. Men som sådan ändå en enskild individ med egen vilja och unik i förhållande till andra människor.