Google

Translate blog

måndag 6 maj 2013

Nog borde vi alla skriva på uppropet mot 90-föreningar vilka använder fas 3 för vinnings skull..
Bör ideella hjälporganisationer, vilka är seriösa och kontrollerade genom att de får använda 90 konton, använda frivilliga obetalda personer i sin organisation för att samla in medel?

Ja, självklart ska alla kunna arbeta på fritiden med det de brinner för och vill hjälpa till med, för en bättre och rättvisare värld. Att hjälpa den svage till ett bättre liv.

Men då det är obetalt arbete ska inte den som brinner för detta tvingas arbeta för dessa organisationer. Det blir bara konstigt då. Ingen som är totalt ointresserad av ex moderaternas politik ska tvingas arbeta i deras kansli med propagandautskick.

Såpass seriösa är troligen partiexpeditioner att de inte önskar få in gratisarbetande som inte är intresserade av deras politik.

Men just så går det till i många 90 konto organisationer. Ex Röda korset och många fler.

De utnyttjar gratisarbetande fas 3 are i sin organisation. En organisation av flera som ska ses som hjälporganisation och som sådan utnyttjande gratisarbetande lågbidragsmottagande personer vilka aldrig kan räkna med reguljärt arbete i organisationen.

Är det rätt?

Nej, bojkotta dessa organisationer tills de slutar ta emot fas 3 are. Skriv på.